stali narzędziowej

Tutaj znajdziecie Państwo przegląd naszych stali narzędziowych

Oferowane przez nas 70 gatunków stali zostały sklasyfikowane w grupy według ich właściwości i / lub zastosowania.

Poza znanym w Europie oznaczeniem numerycznym, znajdują się również oznaczenia gatunków
stali w innych normach np. AFNOR, AISI oraz oznaczenia wg składu chemicznego.
Szczegółowe informacje i oznaczenia dostępne są w kartach technicznych produktu
(Pobieranie PDF).

Definicje i właściwości według kategorii stali narzędziowych:

                1.8550
33H2NMJ
                1.8519
1.2990 mod. 1.2714+QT
WNLV+QT
1.2361 1.2312
~40H
    1.4841
H25N20S2
1.4122
3H17M
1.7227
1.2842
NMV
1.2709 ESR 1.2360
~Chipper
1.2311 1.2083 ESR   1.4571
H17N13M2T
1.4112 1.7225
40HM
1.2510
NMWV
1.2550
NZ3
1.2358 1.2294 1.2080 mod.
NC11 mod.
  1.4418 1.4104 1.7225+QT
40HM+QT
1.2826 1.2436
~NC11
1.2344
WCLV
1.2210
NW1
1.2067
NC4
  1.4404
00H17N14M2
1.4057
2H17N2
1.7147
20HG
1.2767
NPV
1.2379
NC11LV
1.2344 ESU
WCLVż
1.2162
~20HG
1.1730
C45W
HSS 1.3343
SW7M
1.4401
0H17N12M2T
1.4034
4H13
1.7131
16HG
1.2767 ESU
NPVż
1.2367 1.2343
WCL
1.2099 1.057
18G2AA
HSS PM 30 1.4305 1.4031 1.6587
17HNM
1.2738 1.2365
WLV
1.2343 ESU
WCLż
1.2085
~4H13+S
Toolox 33 HSS PM 23 1.4301
0H18N9
1.4021
2H13
1.6582
34HNM
1.2714
WNLV
1.2363
NCLV
1.2316 1.2083
~4H13
Toolox 44 HSS PM 4 1.4125
H18
1.4006
1H13
1.6580
30H2N2M

Ze względu na wysoki stopień czystości oraz niską zawartość fosforu i siarki, wszystkie stale narzędziowe, stale szybkotnące, stale do azotowania określane są jako stal szlachetna.
Niestopowe stale narzędziowe są stosowane do wytwarzania prostych narzędzi, które podlegają raczej małym obciążeniom użytkowym. Obrobione cieplnie, są stosowane w temperaturach pracy nie przekraczających 200 stopni Celsjusza. Po celowej obróbce cieplnej (utwardzenie powierzchniowe) stale te wyróżniają się wysoką twardością powierzchni, wysoką odpornością na ścieranie i dobrą zdolnością do cięcia, przy wiązkim rdzeniu.
Stopowe stale narzędziowe mają możliwość przyjęcia dużej twardości (w zależności od elementów stopowych, także dobrej przehartowalności na wskroś przekroju), dużej odporności na ścieranie i / lub wysokiej wiązkości, przez co nadają się do obróbki i przeróbki różnych materiałów, jak np. blachy czy tworzywa sztuczne.
Na bazie stopowych stali do pracy na zimno są wytwarzane narzędzia, którymi można pracować zarówno na sposób skrawająco-podnoszący (np. cięcie), jak również bez skrawania (np. wytłaczanie) w temperaturach do 200 stopni Celsjusza.
Stal do pracy na gorąco odznacza się wysoką żarowytrzymałością, ciągliwością pod wpływem ciepła, odpornością na ścieranie, odpornością przy zmianach temperatury, a także wysoką odpornością w procesie odpuszczania. Narzędzia wykonane z tych gatunków stali mają zastosowanie w kuciu, walcowaniu na gorąco, cięciu na gorąco. W trwałych temperaturach pracy powyżej 200 stopni Celsjusza.
Z powodu swych właściwości takich jak: dobra polerowalność (wysoki stopień czystości), żarowytrzymałość, odporność na ściskanie i ścieranie, a także częściowo, odporność na korozję i kwasoodporność stosowane są w branży produkcji z tworzyw sztucznych jako stal na formy do tworzyw sztucznych w szczególności na formy do pracy metodą wtryskową czy na narzędzia odlewnicze.