stali szybkotnącej

Z definicji wszystkie stale szybkotnące należą do grupy stali szlachetnych. Wysokostopowe stale szybkotnące w odrużnieniu od stali do pracy na zimno jaki i stali do pracy na gorąco posiadają wyjątkowo wysoką stabilność termiczną. Odporne na szczególne obciążenia termiczne, mogą być w sposób ciągły wystawione na działanie temperatury do 600 ° C.

                1.8550
33H2NMJ
                1.8519
1.2990 mod. 1.2714+QT
WNLV+QT
1.2361 1.2312
~40H
    1.4841
H25N20S2
1.4122
3H17M
1.7227
1.2842
NMV
1.2709 ESR 1.2360
~Chipper
1.2311 1.2083 ESR   1.4571
H17N13M2T
1.4112 1.7225
40HM
1.2510
NMWV
1.2550
NZ3
1.2358 1.2294 1.2080 mod.
NC11 mod.
  1.4418 1.4104 1.7225+QT
40HM+QT
1.2826 1.2436
~NC11
1.2344
WCLV
1.2210
NW1
1.2067
NC4
  1.4404
00H17N14M2
1.4057
2H17N2
1.7147
20HG
1.2767
NPV
1.2379
NC11LV
1.2344 ESU
WCLVż
1.2162
~20HG
1.1730
C45W
HSS 1.3343
SW7M
1.4401
0H17N12M2T
1.4034
4H13
1.7131
16HG
1.2767 ESU
NPVż
1.2367 1.2343
WCL
1.2099 1.057
18G2AA
HSS PM 30 1.4305 1.4031 1.6587
17HNM
1.2738 1.2365
WLV
1.2343 ESU
WCLż
1.2085
~4H13+S
Toolox 33 HSS PM 23 1.4301
0H18N9
1.4021
2H13
1.6582
34HNM
1.2714
WNLV
1.2363
NCLV
1.2316 1.2083
~4H13
Toolox 44 HSS PM 4 1.4125
H18
1.4006
1H13
1.6580
30H2N2M

Stale szybkotnące zawierają dodatki stopowe, które pozwalają na zastosowanie tych stali w warunkach szczególnego obciążenia termicznego. Są to stale wysokostopowe (z elementami tworzącymi karbidy jak chrom, molibden, wolfram i wanad, względnie kobalt, który dodatkowo zwiększa odporność na ścieranie), umożliwia to w porównaniu do stali niskostopowych, zwiększenie prędkości cięcia do 10ciu razy, ponieważ stale te wyróżniają się niezmiernie wysoką żarowytrzymałością, odpornością na ścieranie, odpornością w procesie odpuszczania i twardością cieplną (czerwona twardość żaru), określane są one jako HSS-stale (High Speed Steel). Twardość robocza naszych stali szybkotnących wynosi od 62 do 65 HRC. Dwa z trzech dostępnych u nas gatunków stali szybkotnących są wytwarzane proszkowo, wyróżnia je wysoki stopnień czystości oraz optymalna homogeniczność. Poprzez równomierny podział karbitów w stalach proszkowych, ochrona przed kruszeniem, łamaniem oraz zachowanie stabliności krawędziowej są zoptymalizowane. Wszystkie te właściwości pozwalają określić stale szybkotnące jako "Stale o dużej wytrzymałości".